หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายธนาทร สุนเทียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวพุทกาญจน์ พันแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางนิตย์ภา พรวิวัฒน์ธาดา
ครู


นางสาวบุญชู พินธุกนก
ครู


นางสาวกมลชนก ปรีชาศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัตนาพร มณีอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวอรวรรณ คล้ามสถิต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอริษา เจริญผล
คนงานทั่วไป