หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายธนาทร สุนเทียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองคลัง
 


นางสาวเพ็ญศรี สาระวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางจิตรานุช ฝัดศิริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวปรัสรา ศรีสังข์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางดาวรุ่ง บุญเปี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวบุศรา จันทร์ตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ