หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
   
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน


นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-916-2949
 
สำนักปลัด
 


นายพิชิต คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-274-3425


นางสาวเรณู พ่วงแสง
นิติกรชำนาญการ
โทร : 061-623-5594


นางสาวสิริภัทร์ สิทธิพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 081-966-5590


นางสาวสิรภัทร กู้นาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพวงทิพย์ สฏิปฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวิทย์ภูภัฎ ทองพวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-133-4922


นางสาวเจนจิรา สุขยานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 099-429-6517