หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
   
 
 


นายธนาทร สุนเทียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นายพิชิต คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวเรณู พ่วงแสง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสิริภัทร์ สิทธิพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสิรภัทร กู้นาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสิริวัฒนา เทพพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิทย์ภูภัฎ ทองพวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ