หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการเเทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
โทร : 091-916-2949
นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-916-2949
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายพิชิต คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-891-5745
นางสาวเพ็ญศรี สาระวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-173-8822
นางปิยะลักษณ์ ฤกษ์ประกอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-636-9848
นางสาวพุทกาญจน์ พันแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 062-829-5354
นายสัมพันธ์ เม่นมงกฏ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 064-298-6702