หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนาทร สุนเทียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพิชิต คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ญศรี สาระวน
ผู้อำนวยการกองคลัง


-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวพุทกาญจน์ พันแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม