หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
นายกำพล จรุงกิจกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
โทร : 081-909-9286
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ 4) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ 3) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ 2) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ 1) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย เเละการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2