หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์สมควรแก่สภาพ [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
กฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)