หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2