หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2      3