หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่๑) [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่กองดิน อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างของ อบต.ไผ่กองดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
แผนจัดการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2