หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ไผ่กองดิน [ 19 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เเก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่8 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)