หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 


 
รณรงค์ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า  
 

เครื่องปรับอากาศ(แอร์)แบบประหยัดไฟ
1.สำนักงานให้เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลากำหนด 30 นาที
2.เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเชียล และปิดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใช้เครื่องปรับอากาศ
3.ไม่จำเป็น ควรใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
4.ใช้อุปกรณ์พลางแสง เช่น มูลี่ เพื่อลดรังสีความร้อน ไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
5.ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละครั้งและบำรุงรักษาเป็นประจำ  

การรู้จักใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดไฟ
1.เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ
2.การวางตู้เย็น ควรวางห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร
3.รณรงค์ให้ฝ่าย/หมวด ช่วยกันตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าใดชำรุด แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่และห้ามนำมาใช้จนกว่าจะมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประหยัดไฟ
1.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้งานเสร็จหรือไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที
2.ปิดจอภาพในเวลา 12.00-13.00 น. ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการ ใช้งานจอภาพเกิน 15 นาที
3.หลังเลิกใช้งานปิดสวิตซ์จอภาพและสวิตซ์เครื่องสำรองไฟ พร้อมถอดปลั๊กไฟ  

การใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้กินไฟน้อยที่สุด
1.ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็น พยายามส่งข้อมูลทางe-mail ลดการถ่ายเอกสารและกระดาษ
2.เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลให้ถ่ายเอกสารที่จำเป็นมีจำนวนมากกว่า 50 หน้าขึ้นไป จัดทำทะเบียนการใช้ทุกครั้ง มีผู้ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการใช้งานโดยเคร่งครัด
3.วางเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายสะดวก
4.กรณีที่ไม่มีการใช้งานเครื่องให้กดปุ่มพักเครื่อง

ขอบคุณที่มา : มาตรการการประหยัดไฟฟ้า ในสำนักงาน / โรงเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 11.41 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 85 ท่าน