หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  
ภูมิรู้/ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป็ด
ลำดับภาพที่ 1/5
นางวันทนา โสภาฉัตรืภูมิรู้/ภูมิปัญญา หัตถกรรม
ลำดับภาพที่ 2/5
ภูมิรู้/ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป็ด
ลำดับภาพที่ 3/5
นางนงเยาว์ ชุ่มชื่น ภูมิรู้/ภูมิปัญญาการทำขนมไทย
ลำดับภาพที่ 4/5
นางประชุม ชมเงิน ภูมิรู้/ภูมิปัญญาอาหารไทย
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
ภูมิรู้/ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป็ด
นางวันทนา โสภาฉัตรืภูมิรู้/ภูมิปัญญา หัตถกรรม
ภูมิรู้/ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป็ด
นางนงเยาว์ ชุ่มชื่น ภูมิรู้/ภูมิปัญญาการทำขนมไทย
นางประชุม ชมเงิน ภูมิรู้/ภูมิปัญญาอาหารไทย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รายชื่อผู้ทำภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
๑. นางสาวทองเพียร เจริญผล    เกษตรกรรม                                 หมู่ที่ ๑
๒. นางนงเยาว์ ชุ่มชื่น               ขนมไทย                                    หมู่ที่๕
๓. นายอภิชัย ชุ่มชื่น                หัตถกรรม                                    หมู่ที่๕
๔. นางวันทนา โสภาฉัตร์          หัตถกรรม                                    หมู่ที่๖
๕.นางสุรัตน์ กัณฑะสังข์           ทำนา/เศรษฐกิจพอเพียง                 หมู่ที่๗
๖.นางประชุม ชมเงิน               อาหารไทย                                   หมู่ที่๘

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 10.01 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเป็ด
ลำดับภาพที่ 1/16
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเป็ด
ลำดับภาพที่ 2/16
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเป็ด
ลำดับภาพที่ 3/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา การทำขนมไทย
ลำดับภาพที่ 4/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา การทำขนมไทย
ลำดับภาพที่ 5/16
หัตถกรรม (ทำป้ายหิน)
ลำดับภาพที่ 6/16
หัตถกรรม (ทำป้ายหิน)
ลำดับภาพที่ 7/16
หัตถกรรม (ทำป้ายหิน)
ลำดับภาพที่ 8/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา หัตถกรรม
ลำดับภาพที่ 9/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา หัตถกรรม
ลำดับภาพที่ 10/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา หัตถกรรม
ลำดับภาพที่ 11/16
เศรษฐกิจพอเพียง ทำนา
ลำดับภาพที่ 12/16
เศรษฐกิจพอเพียง ทำนา
ลำดับภาพที่ 13/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา อาหารไทย
ลำดับภาพที่ 14/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา อาหารไทย
ลำดับภาพที่ 15/16
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา อาหารไทย
ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X