หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองกินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกาถึงเวลา 17.00 นาฬิกา นั้น

ก่อนวันเลือกตั้ง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 136 ข้อ 137  กำหนดไว้ ดังนี้

1.ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จเรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง

2. ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง โดยจะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง และนับจำนวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 14.38 น. โดย คุณ สิริวัฒนา เทพพงษ์

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X