หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการผักปลอดภัยข้างบ้าน อาหารข้างรั่ว  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแกนนำสร้างเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ไว้รับประทานเอง เป็นการอนุรักษ์พืชผักท้องถิ่น พันธุ์พื้นเมือง ขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักอาหารที่ปลอดภัยและเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.52 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 90 ท่าน