หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการนวัตกรรมป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่กองดิน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไผ่กองดิน เพื่อดำเนินการจัดโครงการนวัตกรรมป้องกันภัยไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เนื่องจากไข้เลือดออกเป็นปัญหาของประเทศไทยส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง บางรายอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิต มักระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะพาหะของโรคคือยุงลายลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่อยู่อาศัย โดยวางไข่ในน้ำนิ่งพบบ่อยในภาชนะ น้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกจึงนำนวัตกรรมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยมาดัดแปลงใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 10.04 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 130 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย