หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน  
 

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสุขภาพอนามัย เกิดปัญหาการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆ ท้องถิ่น แม้ว่าจะพยายามดำเนินการกำจัดขยะ ผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค อย่างไรก็ตามขยะที่เกิดขึ้น มีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยสามารถนำขยะจำพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลได้ ซึ่งผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดขยะ  และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 131 ท่าน