ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอนที่ 3  
 

การพัฒนาระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  มีวัตถุประสงค์อย่างไร  และควรพัฒนาข้าราชการด้านไหนบ้าง เรามาหาความรู้ไปด้วยกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 14.33 น. โดย คุณ สิริวัฒนา เทพพงษ์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน