หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมู่ที่ 1,2,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 26 รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.05 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 2 ท่าน