หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการเด็กไทยรู้ทัน ป้องกันเอดส์  
 

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มแกนนำสร้างเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน จัดทำโครงการเด็กไทยรู้ทันป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย