หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายจำลอง ทับทิมทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสำราญ การะภาพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธนาทร สุนเทียน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายณรงค์ บุญเปี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑


นางปภาวรินท์ บัวช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๒


นายโอภาส จันทร์งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๒


นายสมศักดิ์ ธนีสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕


นายอภิชัย ชุ่มชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕


นายสนอง สอนเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖


นายวิเชียร สะหะหิรัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖


นายพิน เดชทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗


นายอัมพร เจริญผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๘