หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
     


 
สพ 0023.4/ว3874 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 3795 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/501 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว3751 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบรอการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ0023.4/ว3717 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.4/ว3718 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.2/ว3651 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลใคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว3586 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1241