หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/1614 ทบทวนของบเรือท้องแบน เดิมบางนางบวช  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ0023.3/ว 11089 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.2/ว1601 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ0023.1/ว11078 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ.0023.5/ว1594 โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งด่อสร้าง ค่า k  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ0023.5/ว1577 สพ.0023.5/ว1578 แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ เม.ย.63  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว10947 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว10948 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1301