หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบียน 85-0812 จังหวัดสุพรรณบุรี [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบียน 85-0812 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ไผ่กองดิน และนายก อบต.ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเต็นท์พร้อมดำเนินการเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างนางสาวอังคาร ขุนคงมี เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 24 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45