หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวสุนันท์ เหลืองช่างทอง ถึงบริเวณบ้านนายทัน ชมพู ตำบลไผ่กองดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 663 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,315 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการประปา) [ 25 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อแบบพิมพ์ ป.41/1 จำนวน 180 เล่ม [ 25 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 94