หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระนามภิไธย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระนามภิไธย จำนวน 5 รายการ [ 15 มิ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 59