หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่กองดิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
นายกำพล จรุงกิจกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
โทร : 081-909-9286
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 วัดฤกษ์บุญมี
ศพด.ดราษฎร์บำรุง ม. 5 และศพด.บ้านหนองแขยง ม.8
   


ขนมไทยตำบลไผ่กองดิน
   
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.พ. 2557
 
     
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายองครักษ์ - บ้านสุด และถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุพรรณ - อยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร ตำบลไผ่กองดินประมาณ 39.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,950 ไร่ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 8 หมู่บ้าน แบ่งเขตรับผิดชอบระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินและเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน รับผิดชอบหมู่ที่ 1,2,5,6,7 และ 8 ส่วนเทศบาลตำบลไผ่กองดิน รับผิดชอบหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
 
 
  จำนวนประชากรรวม ทั้งสิ้น 4,903 คน แยกเป็น
 
ชาย 2,418 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32
 
หญิง 2,485 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68
  ความหนาแน่นประชากร 122.82 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลองครักษ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสาลี และ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสาลี
 
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม , รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างและ ค้าขาย รับราชการ พนักงานบริษัท ฯลฯ อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย ฯลฯ พืชผักสวนครัว เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว บวบ ฯลฯ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง ไก่ กุ้ง ปลา วัว ฯลฯ