องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี