จัดซื้อทรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในหมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
แบบ ปร.5 (จัดซื้อทรายถม จำนวน 170,600.- บาท)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ตาราวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช.
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 15.57 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 39 ท่าน